Για φωτογραφικό υλικό από το 17ο δημοσιογραφικό συνέδριο, πατήστε το κουμπί που ακολουθεί